Loader

Kalite Çevre ve ISG Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamız aşağıdaki ilkeleri kalite politikası olarak benimsemiştir;

• Bütün faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetini esas almak.
• Eğitim ve bilinçlendirmeye gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini arttırmak.
• Tüm birimlerde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlayıp etkinliği ve verimliliği arttırmak.
• ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Standart’ının gereklerini yerine getirmek ve etkiniliğini sürekli iyileştirmek.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Firmamızın, sürdürdüğü hizmet faaliyetlerinde, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek en önemli hedefidir.

Firmamız faaliyetlerinin, çevre ile ilgili hususlarda ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yasal zorunluluklara uymayı taahhüt eder.

Firmamız, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde; geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.

Firmamız, çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek, sürekli iyileştirir.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Firmamız, çalışanlarının İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini sağlamak için lüzumlu olan işlemleri yapmayı, bu işlemleri sağlamak için gerekli araçları noksansız olarak bulundurmayı hedef ilke olarak benimsediğinden İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda “önce güvenlik” ilkesine inanarak yaklaşmaktadır. Bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle riayet edeceklerdir. Çünkü hiçbir iş, çalışanlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.

Firmamız; ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatlarına, (kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere) uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere uymayı, kuruluşunun bağlamına ve İSG risklerine ve fırsatlarının doğasına uygunluğunu taahhüt etmektedir.

Firmamız, faaliyetleri sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi vazgeçilmez öncelikli hedefi olarak kabul etmektedir.

Firmamız, İSG faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını sürdürerek sürekli olarak iyileştirme yapacak, böylelikle tehlikeleri minimuma indirecektir.

Vibram BASF Cevahir Evolution 2 Hassan Group Hawai Manifattura Metal Free Orthoflex
E-bülten üyeliği ile yeniliklerimizden haberdar olun!

Takipte kalın ve şimdi e-bültenimize üye olun!
E-posta adresinizi yazıp ve hemen katılın.
Güncel kampanyalardan ve indirimlerden haberdar olun!